Thanos gives interview to german accordion magazine Akkordeon.online